c/Industria 122, Portería - 08025 - Barcelona

Informació Corporativa

E[/ dropcap]n virtut de les obligacions establertes per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que el present lloc web és propietat d’Alejandro García Alamán, amb CIF 22564200G amb domicili en c / Indústria, 122 Porteria, 08025 Barcelona, ​​(Barcelona) i amb les següents dades de contacte: 668.880.732 / contacto@hylepsicologia.com.

Protecció de Continguts

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit per Alejandro García Alamán en el present Lloc Web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen la aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials del lloc web o “look and feel”: marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font de les pàgines web) pertanyen a Alejandro García Alamán i/o a tercers als quals els han cedit els seus drets.
En cap cas l’accés al lloc web implica algun tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Els presents termes i condicions d’ús del lloc web no confereixen als USUARIS cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos.
Queda terminantment prohibida la utilització d’aquests elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb fins comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d’explotació del lloc web.
Sense perjudici de tot l’anterior, si l’Usuari o un tercer estima que algun contingut del lloc web pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem així ho posen en el nostre coneixement al més aviat possible.

Accés i Ús del Lloc Web

Tant l’accés al Lloc Web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.
L’usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del lloc web de conformitat amb les presents condicions, termes i polítiques, amb la normativa d’aplicació i amb els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.
L’usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar els continguts del Lloc Web amb fins o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels drets i interessos d’Alejandro García Alamán, dels altres usuaris, de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el present lloc web o impedir la normal utilització o gaudi per part dels usuaris.
Alejandro García Alamán no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar de l’accés o ús o de l’incompliment de les presents condicions, termes i polítiques ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari) o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix com a conseqüència de: (i) la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i/o productes oferts per Alejandro García Alamán a través del seu Lloc Web; (ii) un mal funcionament del navegador; (iii) l’ús de versions no actualitzades del mateix.

Enllaços a tercers

En el present lloc web es poden utilitzar enllaços amb altres pàgines o llocs web. Alejandro García Alamán no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina o lloc web a través del qual es té accés des del present lloc web, llocs als quals accedeix l’interessat sota la seva exclusiva responsabilitat.
Així mateix, tampoc es garanteix l’absència de virus o altres elements en els continguts enllaçats des del Lloc Web d’Alejandro García Alamán que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) i / o en els documents o els fitxers de l’usuari, excloent així mateix a Alejandro García Alamán de tota responsabilitat derivada dels danys de qualsevol mena ocasionats per tot l’anterior.

Xarxes socials

L’informem què Alejandro García Alamán pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i / o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials d’Alejandro García Alamán es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.
Alejandro García Alamán tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats productes o serveis d’Alejandro García Alamán, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:
– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que Alejandro García Alamán consideri no apropiats.
– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, Alejandro García Alamán es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

Modificació dels Termes i Condicions d’Ús, Política de Privacitat i de Protecció de Dades

El responsable del fitxer es reserva el dret a modificar en tot moment i sense previ avís les presents condicions, termes i polítiques de privacitat per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, i l’usuari haurà de consultar periòdicament les presents condicions, termes i polítiques per tal de comprovar o assegurar-se de l’existència de canvis en les mateixes, prenent com a referència la data de l’última actualització.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mismas y de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies